ورود/ثبت نام

نتایج جستجو برای:

جزوه مدار منطقی - مدرس دکتر قدیمی
جزوه الکترونیک 3 - مدرس ارزبین
شبیه سازی مقاله Simulation Study on the Effects of Changing Band Gap on Solar Cell Parameters
سمینار کلاسی بررسی تقویت کننده های LNA برای باند فرکانسی ISM
حل المسائل طراحی مدار های مجتمع آنالوگ CMOS دکتر بهزاد رضوی
ترجمه مقاله Integrated Optical Devices of InGaAsP-InP Heterojunction Phototransistor and InnerStripe Light-Emitting Diode
ترجمه مقاله Simulation Study on the Effects of Changing Band Gap on Solar Cell Parameters
ترجمه مقاله Improving the performance of a multi-junction solar cell by optimizing BSF, base and emitter layers
ترجمه مقاله Efficiency improvement of ARC less InGaP/GaAs DJ solar cell with InGaP tunnel junction and optimized two BSF layer in top and bottom cells
ترجمه مقاله Design and evaluation of ARC less InGaP/GaAs DJ solar cell with InGaP tunnel junction and optimized double top BSF layer