ورود/ثبت نام

وبسایت مهندسی الکترونیک و کامپیوتر

لایسنس نرم افزار سیلواکو Silvaco (آپدیت 1399/04/2)

دسته بندی: کرک و سریال نرم افزارها
لایسنس نرم افزار سیلواکو Silvaco (آپدیت 1399/04/2)
Mohandes360.ir
19 4 1399

سیلواکو یک نرم افزار حل عددی معادلات نیمه هادی است. معادلات مربوط به افزاره های ساخته شده توسط نیمه هادی بصورت گسسته تبدیل شده و در دیتابیس این نرم افزار قرار گرفته است. بازخوانی این معادلات بوسیله کاربر صورت می پذیرد. حل معادلات بصورت عددی بوده و وابسته به شرایط اولیه، گره بندی افزاره و انتخاب روش حل است. انتخاب موارد فوق برای رسیدن به جواب و همگرایی مناسب بسیار مهم بوده و به تجربه کار با این نرم افزار نیاز دارد. اطلاعات بدست آمده توسط این نرم افزار در مقالات بسیار زیادی به کار برده شده و با نتایج بدست آمده بصورت عملی قابل مقایسه است. 

ادامه مطلب

نویسنده: حمیدرضا ارزبین