برای ثبت درخواست دانلود کتابها و مقالات خارجی و وجود هر گونه مشکل در هنگام پرداخت، می توانید با شماره 09377750859 تماس حاصل فرمایید.
ورود/ثبت نام

وبسایت مهندسی الکترونیک و کامپیوتر

جزوه مواد مهندسی (1) - دکتر قدیمی

دسته بندی: جزوات آموزشی
جزوه مواد مهندسی (1) - دکتر قدیمی
Mohandes360.ir
11 7 1402

در طراحی‌ مهندسی‌ قطعات صنعتی‌، براي تولید یک‌ محصول بهینه‌ با در نظر گرفتن‌ الزامات طراحی‌ و صرفه‌ اقتصادي، دانستن‌ خواص مکانیکی‌ مواد ضروري است‌. براي این‌ منظور بایستی‌ رفتار ماده (محصول) در برابر نیروها و تنشهاي خارجی‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن مورد ارزیابی‌ قرار گیرد.

در این‌ درس ابتدا ساختار جامدات و عیوب ساختاري را بررسی‌ کرده و مکانیزم هاي جابجایی‌ و تغییر شکل‌ پلاستیک‌ را در مواد بلوري و پلی‌کریستال را به‌ اختصار تشریح‌ می‌کنیم‌.

با طرح منحنی‌ تنش‌-کرنش‌ عکس‌العمل‌ مواد را در برابر نیروهاي کششی‌، فشاري و خمشی‌ بررسی‌ می‌کنیم‌ و سپس‌ انواع روشهاي سختی‌ سنجی‌ را توضیح‌ داده و رفتار مواد را نسبت‌ به‌ تنش‌هاي استاتیکی‌ و دینامیکی‌ در دماي بالا و پایین‌ مقایسه‌ می‌کنیم‌ و در نهایت‌ سعی‌ خواهیم‌ کرد با طرح فرضیه‌ مکانیک‌ شکست‌ پارامترهاي مؤثر در یک‌ طراحی‌ مهندسی‌ براي تولید محصولات با کیفیت‌تر را مشخص‌ نماییم‌.

ادامه مطلب

نویسنده: حمیدرضا ارزبین