تبلیغات
مهندس 360 | وبسایت مهندسی الکترونیک و کامپیوتر
کاربر عزیز خوش آمدید!
|

جزوه درس معماری کامپیوتر


معماری کامپیوتر عنوان یکی از گرایش‌های رشته کامپیوتر است. در این گرایش با اجزای داخلی کامپیوتر که مراحل انجام یک دستور را بر عهده دارند و چگونگی کار آنها آشنا می شویم. در این گرایش واحد کنترل مرکزی و حافظه به عنوان دو بخش اصلی کامپیوتر معرفی می شوند و در ادامه به بررسی ارتباط آنها و ساختار درونی آنها می پردازند. برای درک موضوعات مطرح شده آشنایی با مبحث مدارهای منطقی لازم و ضروری است.

جزوه معماری کامپیوتر پیش رو نوشته سعید دانشگر می باشد که در 165 صفحه بصورت دستنویس تهیه شده است. این جزوه از روی کتاب های طراحی دیجیتال و معماری سیستم های کامپیوتری موریس مانو تدریس شده است.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

حل تمرین کتاب معماری کامپیوتر تألیف موریس مانو


معماری کامپیوتر دانش طراحی مفهومی و شناخت اجزای رایانه است.

معماری کامپیوتر یکی از گرایش‌های کامپیوتر است. در این گرایش با اجزای داخلی کامپیوتر که مراحل انجام یک دستور را بر عهده دارند و چگونگی کار آنها آشنا میشویم. در این گرایش واحد کنترل مرکزی و حافظه به عنوان دو بخش اصلی کامپیوتر معرفی میشوند و در ادامه به بررسی ارتباط آنها و ساختار درونی آنها میپردازند. برای درک موضوعات مطرح شده در این گرایش آشنائی با مبحث مدارهای منطقی لازم و ضروری است.

موضوع کتاب معماری کامپیوتر است که تشکیلات و طراحی کامپیوتر را بررسی کرده است. اصولا معماری کامپیوتر درباره ساختار و رفتارهای واحدهای مختلف کامپیوتر و چگونگی همکاری آنها با یکدیگر بحث می کند. «تشکیلات کامپیوتر» درباره روش اتصال واحدهای سخت افزاری در یک سیستم کامپیوتری و «طراحی کامپیوتر» درباره اصول طراحی سخت افزار كامپیوتر، با مشخصات موردنظر را مورد بررسی قرارمی دهد.

مؤلف كتاب موریس مانو، استاد دانشگاه كالیفرنیا (لس آنجلس) است كه پیش تر نیز مطالعات و نوشته هایی در این زمینه داشته است.

كتاب معماری كامپیوتر از آنجا كه اطلاعات اولیة كافی را دربارة روش كار سخت افزار و عملیات آن ارائه می دهد، معماری می تواند به منزله مرجع اصلی درس های در «سازمان كامپیوتر» و «اجزای كامپیوتر» و «معماری كامپیوتر» رشته های برق و كامپیوتر مورد استفاده قرارگیرد. این كتاب، سه موضوع اصلی کامپیوتر، معماری كامپیوتر، سازمان كامپیوتر و اجزای كامپیوتر را شامل می شود.

جزوه درس معماری کامپیوتر

http://farsbooks.mihanblog.com

در این بخش میتوانید جزوه درس معماری کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود را که توسط دکتر حمید حسن پور ارائه شده است را دریافت کنید.

فهرست:

آشنایی با سطوح طراحی و ادوات مورد استفاده در رجیسترها

سطوح طراحی در کامپیوتر

(Multi plexer) مالتی پلکسر

(Decoder) کدگشا

(encoder) کدگذار

(Logic Array) آرایه منطقی

(BUS) گذرگاه

BUS اختصاصی (dedicated Bus)

BUS مشترك ( Common BUS)

طراحی پردازنده

وظیفه اصلی CPU

وظیفه فرعی Cpu

حافظه اصلی I/O با CPU ارتباط

Memory Mapped I/O

I/O Mapped I/O

(Von Neuman) ماشین وان نیومن

دستورالعملهای ماشین وان نیومن

روشهای گسترش ماشین وان نیومن

(Parallel Processing) پردازش موازی

فصل دوم طراحی واحد محاسبه و منطق

نحوه نمایش داده در کامپیوتر

(BCD) اعداد بی سی دی

اعداد افزایش سه تایی

(Gray) کد گری

(EX Gray) کد گری افزایش سه تایی

(Floating Point) اعداد ممیز شناور

مدارات جمع کننده

(Full Adder) طراحی جمع کننده کامل

(Serial Adder) طراحی جمع کننده سریال

(Ripple Carry Adder) طراحی جمع کننده با رقم نقلی پله ای

(Carry Lookahead Adder) طراحی جمع کننده با پیش بینی رقم نقلی

مدارات ضرب کننده

ضرب کننده برای دو عدد قدر مطلق علامت

ضرب دو عددمتمم یا

روشهای سریع ضرب

Booth روش ضرب

ضرب به کمک مدارات ترکیبی (ضرب آرای های)

مدارات تقسیم کننده

تقسیم به روش مقایس های

Restoring تقسیم به روش

Non Restoring تقسیم به روش

اعمال اصلی دراعداد ممیز شناور

عمل جمع در اعداد ممیز شناور

عمل ضرب در عدد ممیز شناور

مدار جمع وتفریق دو عدد ممیز شناور

فصل سوم طراحی واحد کنترل وحافظه

طراحی واحد کنترل

روش سیم بندی شده

State Table Method

Delay Element Method

Seqence Counter Method

روش ریز برنامه سازی

طراحی واحدکنترل به روش ریزبرنامه سازی

(Memory Organization) سازمان حافظه

جنس حافظه

(Semiconductor) حافظه نیمه رسانا

(Magnetic Core) حافظه حلقه های مغناطیسی

سلسله مراتب ذخیره سازی اطلاعات

انواع Cache

Direct Mapping

– Set – Associative

Associative mapping

حافظه انجمنی

روشهای متفاوت انتقال اطلاعات بین کامپیوتر ودستگاههای جانبی

(programed I/O) برنامه ریزی ورودی / خروجی

( Intrupt) وقفه

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

جزوه طراحی دیجیتال موریس مانو

http://farsbooks.mihanblog.com/

کامپٻوتر های دیجیتال بسیاری از پیشرفت های علمی، صنعتی و تجاری را که به صورت دیگر قابل دسترس نبودند ممکن ساخته اند. کامپیوتر ها در محاسبات علمی، پردازش داده های تجاری، کنترل ترافیک هوایی، هدایت فضایی، زمینه های فرهنگی و موارد بسیار دیگری مورد استفاده قرار گفته اند. کامپیوتر می تواند از مجموعه ای دستورالعمل های بنام برنامه که روی داده های مفروض عمل می کنند تبعیت نماید. استفاده کننده قادر است تغییرات گوناگونی را در برنامه، داده ها و یا هر دوی آنها، بر حسب نیاز ایجاد کند. به دلیل این انعطاف پذیری می توان نتیجه گرفت که کامپبوتر دیجیتال همه منظوره قادر هستند وظایف پردازش اطلاعات را در یک محدوده وسیع و متنوع به انجام برساند. یک کامپیوتر دیجیتال همه منظوره، شناخته شده ترین نمونه از یک دستگاه دیجیتال است. مشخصه یک سیستم دیجیتال، توانایی اش در دستکاری اجزای گسسته اطلاعاتی است. کامپیوتر های دیجیتال اولیه بیشتر برای محاسبات عددی مورد استفاده قرار می گرفتند. در این حالت اجراء گسسته، ارقام هستند. عبارت کامپیوتر دیجیتال هم از همین کاربرد ناشی شده است. سیستم پردازش اطلاعات گسسته می تواند نام مناسبتری برای یک کامپیوتر دیجیتال باشد.

ویژگی های برتر این جزوه:
 
سیستم دودویی و کدگذاری

جبر بول و گیت های منطقی

ساده سازی و پیاده سازی توابع منطقی

مدارهای ترکیبی و طراحی مدارهای ترکیبی

مدارهای ترتیبی و طراحی مدارهای ترتیبی

 شامل نکات مهم و امتحانی درس مدار منطقی
 
این جزوه نوشته یکی از اساتید برجسته دانشگاه صنعتی شریف  می باشد.
 
این جزوه مرجع اصلی درس مدار منطقی در تمام دانشگاه های معتبر ایران می باشد و بسیار عالی طراحی مدار های دیجیتال را به شما دانشجویان آموزش می دهد.


برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

تماس با ما
سفارش پروژه