کاربر عزیز خوش آمدید!
|

جزوه مدیریت و تشکیلات کارگاهی

http://farsbooks.mihanblog.com

عنوان درسی که معمولا در ترم آخر کارشناسی رشته معماری با آن آشنا میشوید که بیشتر به مسائلی که در بازار کار با آن آشنا میشوید سر و کار دارد یعنی بیشتر برای آینده شما دانشجویان لازم است تا اینکه به عنوان واحد درسی لازم باشد.

توسط موسسه آموزش عالی مشکات و مدرس: جناب آقای علیرضا ترکاشوند.

فهرست مطالب:

 تعاریف مقدماتی مدیریت

پروژه

نظام پیمان ها

برنامه ریزی

تمرینات کلاسی

موضوعات سمینار

Case Study

فصل اول:

تعاریف و مفاهیم 
تعاریف مدیریت
فرمول شکست 
فقدان مدیریت 
سبک های رهبری 
مهمترین تفاوت های رهبری و مدیریت 
انواع مدیران از نظر سطح زمانی 
مدیران عملیاتی 
مدیران میانی 
مدیران عالی 
مهارت های مورد نیاز مدیران 
رابطه بین سطوح مدیریت و مهارتهای مورد نیاز 
وظایف مدیریت 
سطوح تصمیم گیری

فصل دوم:

پروژه 
تعریف پروژه 
تعریف  و ویژگی های چرخه حیات پروژه 
نمودارها 
وظایف مدیر پروژه 
تفاوت مدیر پروژه و مدیر وظیفه ای 
انواع کلی پروژه
ذینفعان پروژه 
چرا یک پروژه شکست میخورد

فصل سوم:

انواع قراردادهای عمرانی 
قرارداد 
مفاهیم عمومی پیمان 
مناقصه 
انواع سیستم های اجرای پروژه

فصل چهارم:

برنامه ریزی پروژه 
هزینه های ناشی از تاخیر پروژه 
نمودار ها 
تمرینات کلاسی (9تمرین)
پاسخ تمرینات کلاسی 
موضوعات سمینار های کلاسی


برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

تماس با ما
سفارش پروژه